M. Syaihul Anwari, M.Pd.I selaku DTPS Prodi Perbankan Syariah mengisi Kuliah Umum STAI Al Muhammad Cepu bersama Ketua LPM dan Ketua Prodi PIAUD